• Nové

GALCUP 200KG

Galcup je tekutý prostředek pro ošetření paznehtů koupelí nebo pěnou.

Galcup je prostředek nové generace, který řeší náhradu formaldehydu při ošetřování paznehtů. Galcup je modrozelené barvy s vůní borovice. Je účinný již při nízkých teplotách. Po naředění je Galcup stabilní a nedráždivý.

32 200,00 Kč
Dodání do 7 - 10 pracovních dnů
Počet
zboží na externím skladu

  • Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR
  • Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby
  • V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku. V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku.

Galcup je tekutý prostředek pro ošetření paznehtů koupelí nebo pěnou.

Galcup je prostředek nové generace, který řeší náhradu formaldehydu při ošetřování paznehtů. Galcup je modrozelené barvy s vůní borovice. Je účinný již při nízkých teplotách. Po naředění je Galcup stabilní a nedráždivý.

1)      Koupel v desinfekčních vanách nebo rohožích 2% roztokem (2l na 100l lázně), obměna 1x týdně, nebo při nadměrném znečištění, dle velikosti stáda.

2)      Pro lokální ošetření lze použít až 5% koncentraci (5l na 100l lázně) dvakrát denně.

3)      Při aplikaci formou pěny se používá ředění v poměru 1:4, tj. 1 litr Galcupu a 4 litry vody. Takto připravený roztok se aplikuje pomoci zpěňovacích zařízení do van nebo do chodeb na vstupu nebo výstupu dojnic z dojírny.

    1.  Klasifikace výrobku:

Zdraví škodlivý při vdechování. Způsobuje vážné poškození očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte aerosoly, mlhu. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice, oděv a brýle nebo obličejový štít. V případě nedostatečného větrání používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické středisko nebo lékaře.

Telefon pro naléhavé situace v ČR: Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2 nepřetržitě 224 919 293 nebo 224 915 402.

M-GALCUP200

Parametry

Nebezpečné složky:
Ethan – 1,2 – diol (Index: 603-027-00-1)
Glutaraldehyd (Index: 605-022-00-X)
Glyoxal (Index: 605-016-00-7)
Síran měďnatý (Index: 029-004-00-0)
Hmotnost
200Kg