ANK VertEsprit - dezinfekční gel 5 l

Balení: 1l, 5l.
Dezinfekční gely jsou určeny pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný. Díky ochranným účinkům antibakteriální složky dokonale ošetřuje pokožku a napomáhá její ochraně před negativními vlivy vnějšího prostředí. Výrobek se používá neředěný.

Na ruce se nanese 3 ml ANK gelu a vtírejte minimálně po dobu 30 sekund. Ruce po aplikaci doporučujeme ošetřit regeneračním krémem

920,00 Kč
Dodání do 3 - 4 pracovních dnů
Balení
Počet
✔ připraveno k expedici

 • Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR Vaše data jsou u nás v bezpečí. Dodržujeme zásady GDPR
 • Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby Vybíráme spolehlivé dopravce a doručovací služby
 • V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku. V případě poškození zásilky obratem zasíláme náhradní dodávku.

Právě vaše ruce přichází do kontaktu se všemi nečistoty a bakteriemi, proto jim musíte dopřát tu nejdůkladnější péči a hygienu. K tomu Vám pomohou dezinfekční mýdla a gely, která Vás zbaví všech bakterií. Dezinfekční gely se skvěle využijí v nemocnicích, ordinacích, školách i školkách, ale také v domácnostech a na pracovištích.

Dezinfekční gely jsou určeny pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný. Díky ochranným účinkům antibakteriální složky dokonale ošetřuje pokožku a napomáhá její ochraně před negativními vlivy vnějšího prostředí. Výrobek se používá neředěný.

Vlastnosti:

 • ničí skupiny virů COVID 19
 • snižuje množství bakterií na rukou
 • vynikající antibakteriální a čistící schopnosti
 • jemné a šetrné k pokožce, pH 5,5

Složení: voda, anioaktivní a amfoterní tenzidy, ANK Anolyt

Oblast použití:

 • potravinářský, farmaceutický, kosmetický průmysl
 • stravovací zařízení, hotely
 • nemocnice a léčebná zařízení
 • veterinární lékařství
 • ve všech oblastech živočišné a rostlinné výroby
etiketa přední roztok.png

Způsob použití:
Na ruce se nanese 3 ml ANK gelu a vtírejte minimálně po dobu 30 sekund. Ruce po aplikaci doporučujeme ošetřit regeneračním krémem.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v suchu, při teplotě +5 až +25 °C.

Minimální trvanlivost: 9 měsíců od data výroby

9640005
113 ks

Parametry

Balení
1 l
5 l
Standartní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Ekologie
Šetrné k životnímu prostředí
Dezinfekce
Prostředek s dezinfekční přísadou

Ke stažení

Bez.list.Dez.gel

Ke stažení (281.06k)

Mohlo by vás také zajímat