ANK VertEsprit - dezinfekční gel 1l

Právě vaše ruce přichází do kontaktu se všemi nečistoty a bakteriemi, proto jim musíte dopřát tu nejdůkladnější péči a hygienu. K tomu Vám pomohou dezinfekční mýdla a gely, která Vás zbaví všech bakterií. Dezinfekční gely se skvěle využijí v nemocnicích, ordinacích, školách i školkách, ale také v domácnostech a na pracovištích.

Dezinfekční gely jsou určeny pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný.

220,00 Kč
Dodání do 3 - 4 pracovních dnů
Počet
✔ připraveno k expedici

 

Bezpečné platby PayPal a Pays. 100% jistota plateb přes internet

 

Široká škála typu doručení - Zásilkovna, Geispoint, PPL a DPD

 

V případě poškození zásilky obratem odesíláme zásilku novou

Právě vaše ruce přichází do kontaktu se všemi nečistoty a bakteriemi, proto jim musíte dopřát tu nejdůkladnější péči a hygienu. K tomu Vám pomohou dezinfekční mýdla a gely, která Vás zbaví všech bakterií. Dezinfekční gely se skvěle využijí v nemocnicích, ordinacích, školách i školkách, ale také v domácnostech a na pracovištích.

Dezinfekční gely jsou určeny pro každodenní používání. Výrobek je dermatologicky příznivý a v přírodě lehce odbouratelný. Díky ochranným účinkům antibakteriální složky dokonale ošetřuje pokožku a napomáhá její ochraně před negativními vlivy vnějšího prostředí. Výrobek se používá neředěný.

Vlastnosti:

  • snižuje množství bakterií na rukou
  • vynikající antibakteriální a čistící schopnosti
  • jemné a šetrné k pokožce, pH 5,5

Složení: voda, anioaktivní a amfoterní tenzidy, ANK Anolit, triclosan

Oblast použití:

  • potravinářský, farmaceutický, kosmetický průmysl
  • stravovací zařízení, hotely
  • nemocnice a léčebná zařízení
  • veterinární lékařství
  • ve všech oblastech živočišné a rostlinné výroby

Způsob použití:
Na ruce se nanese 3 ml ANK gelu a vtírejte minimálně po dobu 30 sekund. Ruce po aplikaci doporučujeme ošetřit regeneračním krémem.

Skladování:
Výrobky se skladují v běžných, krytých, čistých skladech, chráněných před povětrnostními vlivy a přímým slunečním zářením, v suchu, při teplotě +5 až +25 °C.

Minimální trvanlivost: 9 měsíců od data výroby

9640001
60 ks

Parametry

Balení
1 l
Standartní věty o nebezpečnosti:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Ekologie
Šetrné k životnímu prostředí
Dezinfekce
Prostředek s dezinfekční přísadou

Ke stažení

Bez.list.Dez.gel

Ke stažení (281.06KB)

Mohlo by vás také zajímat