Prací gel ECOCHEM univerzální, 834 dávek, 25l

Balení: 3l, 5l, 25l.
Prací gel na bílé i barevné prádlo je silný proti skvrnám a zároveň šetrný k vláknům vašeho prádla. Vhodný pro všechny typy bílého a barevného prádla s výjimkou vlny a hedvábí. Prací gel ve svém složení kombinuje šest nejmodernějších enzymů, které aktivně působí proti různým druhům skvrn najednou.

Prací gel určený pro praní bílého i barevného prádla odstraňuje odolné skvrny hluboko v tkanině už při prvním praní. Má vynikající čisticí účinky pro bílé i barevné prádlo.

1 026,00 Kč
Dodání do 3 - 4 pracovních dnů
Balení
Počet
✔ připraveno k expedici

 

Bezpečné platby PayPal a Pays. 100% jistota plateb přes internet

 

Široká škála typu doručení - Zásilkovna, Geispoint, PPL a DPD

 

V případě poškození zásilky obratem odesíláme zásilku novou

Prací gel na bílé i barevné prádlo je silný proti skvrnám a zároveň šetrný k vláknům vašeho prádla. Vhodný pro všechny typy bílého i barevného prádla s výjimkou vlny a hedvábí.

Prací gel ve svém složení kombinuje šest nejmodernějších enzymů, které aktivně působí proti různým druhům skvrn najednou - proti bílkovinným skvrnám jako jsou tráva nebo nečistoty na límečku a manžetách, proti mastným skvrnám jako je omáčka na špagety i proti dalším nepříjemným skvrnám od jídla, například od rýže, dětského jídla nebo zmrzliny. Už se nemusíte trápit s obtížným odstraňováním skvrn, protože nyní máte na své straně silného pomocníka. Vyzkoušejte gel s příjemnou vůní, který bude pečovat o vaše bílé i barevné prádlo.

Prací gel určený pro praní bílého i barevného prádla odstraňuje odolné skvrny hluboko v tkanině už při prvním praní. Má vynikající čisticí účinky pro bílé i barevné prádlo, zanechává je extra měkké a se svěží vůní. S vylepšeným složením pro ještě zářivější barvu.

Dávkování na 4,5 kg prádla:

Prací gel
Tvrdost vody
Méně špinavé prádlo
Běžně špinavé prádlo
Více špinavé prádlo
Měká voda 30 ml 30 ml 40 ml
Středně tvrdá voda 30 ml 30 ml 50 ml
Tvrdá voda 40 ml 40 ml 60 ml
Počty pracích dávek:
Bezpečnostní upozornění: Ruční praní prádla: 20 ml na 5 litrů vody
3l 100 dávek GHS05 - korozivní a žíravé látky.jpg
5l 167 dávek
25l 834 dávek
Nebezpečí
9860025
10 ks

Parametry

Balení
3l
5 l
25 l
Standartní věty o nebezpečnosti:
EUH208 Obsahuje TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES. Může vyvolat alergickou reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P501 Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou, umístěte prázdný obal do komunálního odpadu.
Nebezpečné složky:
alkyl sodný (C12-14) ethersulfátu,sodná sůl 4-sek.-alkyl (C10-13) sulfonát
Ekologie
Biologicky odbouratelné
Šetrné k životnímu prostředí

Ke stažení

Bezp. list prací gely ECOCHEM

Ke stažení (405.82KB)

Mohlo by vás také zajímat