OK NÁDOBÍ koncentrát - Orange 25 l

Vysoce účinný koncentrovaný přípravek na ruční mytí nádobí a úklid s příjemnou pomerančovou vůní. Účinně odstraňuje mastnotu a špínu a zanechává nádobí perfektně čisté a zářivě lesklé. Díky neutrálnímu pH je šetrný k pokožce. Vhodný také na mytí podlah a každodenní úklid v domácnosti.

952,00 Kč
Dodání do 3 - 4 pracovních dnů
Počet
✔ připraveno k expedici

 

Bezpečné platby PayPal a Pays. 100% jistota plateb přes internet

 

Široká škála typu doručení - Zásilkovna, Geispoint, PPL a DPD

 

V případě poškození zásilky obratem odesíláme zásilku novou

Přípravek na ruční mytí nádobí s příjemnou citronovou vůní.

Díky vysoké mycí schopnosti a zvýšené pěnivosti účinně odstraňuje mastnotu a zanechává nádobí dokonale čisté a zářivě lesklé. Je velmi šetrný k pokožce.

Dávkování: Podle množství nádobí a stupně znečištění dávkujte 10 - 20 ml přípravku (1 - 2 polévkové lžíce) do 5 l vody.

Návod k použití: Nádobí myjte běžným způsobem. Po mytí nádobí opláchněte.

Bezpečnostní upozornění:
 
        
     Varování
 


 

9710025
30 ks

Parametry

Balení
25 l
Kategorie prostředku
Standartní úklid
Střední znečištění
Standartní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Ke stažení

bezp. list OK Citrus

Ke stažení (166.5KB)

Mohlo by vás také zajímat